כתובת: דרך השלום 15, באר שבע|טלפון: 08-6277296 |פקס: 08-6239071|דואר אלקטרוני: boazmor51@gmail.com
|הפוך לדף הבית|למועדפים|
«יולי 2020»
אבגדהוש
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
עדכונים אחרונים
ריכוז רשימת הספרים לשנת תש"פ
לצפייה הקש כאן

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של תיכון מקיף א´
גלישה נעימה


נהלים כלליים

ציון שנתי לקראת בחינות הבגרות והגמר
 
הציון השנתי יביא בחשבון את המרכיבים האלה:
 
א.         ממוצע ציוני השלישים, או המחציות, בשתי שנות הלימודים הקודמות לבחינה. היחס הרצוי בין ציוני שתי השנים הוא 1/3 לשנה הראשונה מבין השתיים ו- 2/3 לשנה השנייה.
ב.          ציונו השנתי של התלמיד לא ייפול מהממוצע המשוקלל שהתקבל לשתי השנים האחרונות.
ג.            להלן דוגמא לחישוב הציון השנתי:
א.   ממוצע שנה א': 67        ב: ממוצע שנה ב': 83                     ג: ציון "בחינת מתכונת": 75
ד.    ממוצע משוקלל של שנים א' ו- ב': 
                                77.6 = X 83   +   X 67
                                               3                   3
 
ד.          ממוצע משוקלל של שנים א' ו- ב', במקרה שלוקחים בחשבון את בחינת המתכונת:
                               76.7 = X 77.6   +   X 75
                                               3                    3
 
ה.          ציון שנתי: 78
(הערה: כאמור, דוגמה זו נכונה למקרה שהוחלט כי משקלה של בחינת המתכונת יהיה 1/3, דהיינו המקסימום. ניתן להחליט על משקל נמוך יותר).
 
 
                                                                                    מתוך חוזר מנכ"ל: שן/3, ג' במר-חשוון התש"ן
 
 
 
אנחנו מודיעים לתלמיד את ציונו השנתי עם קביעתו, ולפני שייגש לבחינת הבגרות והגמר במקצוע שבו ניתן הציון.
 
מורים מתבקשים ליידע כל תלמיד באשר לציון השנתי לפני הקלדתו במחשב כדי לשמוע את השגותיו של התלמיד ושל הוריו.
ציונים שנתיים מונפקים לתלמידים ב- י', ב – י"א וב – י"ב – במסמך (בדומה לדיווח מחצית).
 
היעדרות משעורים
 
יעדר תלמיד למעלה מ – 10% בשליש, לא יוכל לקבל ציון. בתעודה יצויין "אין הערכה".
"אין הערכה" באחת המחציות שולל מתן ציון שנתי. התלמיד יהיה חייב בהשלמת החומר במחצית שנעדר ורק אז יוכל לקבל ציון שנתי. אי קבלת ציון שנתי באחד המקצועות, ימנע קבלת תעודת בגרות/גמר.
כל היעדרות מוצדקת או לא מוצדקת יש לדווח לתעודה. כשהציון שלילי אין לתת "אין הערכה".
 
היעדרות של יום אחד לפני הבחינה.
 
תלמיד שיעדר לפני בחינה, יורשה לגשת לבחינה, אך בחינתו תיבדק רק אם היעדרותו הייתה מוצדקת, ובאישור מרכז השכבה. מורים מתבקשים להעביר לתאיהם של המחנכים שמות לתלמידים הנעדרים משיעורים המתקיימים לפני הבחינה.
 
  
היעדרות ממושכת
 
על כל היעדרות ממושכת, או אשפוז של תלמיד בבית-חולים, יש להודיע לאחות בית-הספר.
נודה להורים על ההודעה כדי שנוכל לבקר את התלמיד ולדאוג לסיוע בתחום הלימודי.
יש לתת אישור רפואי לכל תלמיד הנעדר מביה"ס מסיבות בריאות יותר מ- 5 ימים, או בכל מקרה אחר שהרופא קובע שיש להגביל את התלמיד בפעילות גופנית כלשהי. תלמיד שנעדר לרגל מחלה באישור הוריו, יותר מפעמיים במחצית אחת, יהיה חייב באותו שליש להביא אישור רפואי על כל היעדרות נוספת בגין מחלה, אפילו היא היעדרות של יום אחד.
תלמיד ששוחרר מיום שדה, חייב להופיע בביה"ס ולהודיע על נוכחותו למזכירת בית-הספר.
המסעות מהווים חלק מתכנית הלימודים, ההשתתפות במסע הינה חובה!
                                                                                                                             מתוך חוזר מנכ"ל: מח'/10
 
אין לעזוב את שטח בית-הספר ללא אישור מורה או בעל תפקיד אחר בביה"ס.
 
אירוע משפחתי
 
על התלמיד לפנות אל מחנך הכיתה ימים אחדים לפני האירוע ולהודיעו על היעדרותו הצפויה.
 
הבאת ספרים לשיעור
 
תלמיד שאינו מביא ספר לשיעור יחשב לו הדבר לאי הכנת שיעורים. המורה יחליט לגבי המשקל של נושא זה בציון הכללי.
 
 
בחינות זכות ערעור על הציון הבית ספרי המסכם (הציון השנתי).
 
1. זכותו של התלמיד לדעת מהו הציון הבית ספרי (המסכם) לא יאוחר מחמישה ימים לפני בחינת הבגרות.
 
2. לתלמיד זכות ערעור על הציון.
 
3. על התלמיד להגיש ערעור מנומק, הערעור יוגש בכתב למורה המקצועי לפחות שלושה ימים לפני המועד של
     בחינת הבגרות.
 
4. הערעור יועבר לוועדה בת שלושה אנשי צוות אשר תכלול את מנהל בית הספר או את נציגו, את מחנך הכיתה  
     וכן את מורה המקצוע הנדון.
 
5. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות, ותימסר לתלמיד לכל המאוחר יום אחד לפני מועד הבחינה.
 
 
 
 
 
                                                                                                 מתוך חוזר מנכ"ל: סג/4 (א) תשס"ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דבר האחות – מס' כללים שחשוב לדעת:
 
1.                    אנו כאן לרשותכם. במידה ואתם רוצים להתייעץ או לקבל מידע.
 
2.                    חשוב! לדווח לנו על כל בעיה רפואית ולהביא מסמכים רפואיים בהתאם.
 
3.                    בכל פעם שאתם מוזמנים לחדר אחות אנא הקפידו להגיע בזמן. נא הגיעו מצוידים במסמכים הרלוונטיים בהתאם להזמנה.
 
4.                    בכל פניה לחדר אחות, נא לדפוק בדלת ולהמתין בסבלנות.                                                                           זכרו! התלמיד/ה שנמצא/ת בחדר מקבל/ת את מלוא תשומת הלב לה הוא/היא זקוק/ה, גם את/ה         תזכו לאותו יחס בהגיע תורכם.
 
5.                   ע"פ חוק אסור לאחיות בית הספר לחלק תרופות מכל סוג שהוא. 
מי שמטופל/ת בתרופות ע"פ הוראת רופא נא להביא תרופות מהבית כפי שהורה לו/לה הרופא, כולל משככי כאבים.
 
6.                    במקרה של מחלה, נא לפנות לרופא המטפל. האחיות יכולות לסייע במקרי חירום בלבד.
 
7.                    נא לרכז פניותיכם להפסקות למעט מקרי חירום.
 
רינה אחות החטיבה העליונה נמצאת בבית הספר . בימים ד' – ו' בשעות 08:00 – 12:00.
אחות בחטיבת הביניים נמצאת 5 ימים בשבוע. ימים ושעות יפורסמו אחרי החגים.
 
אנו מאחלים לכם שנה פורייה ובריאה ללא פציעות וחבלות.
 
 
איסור הרכבת מלתעות
 
תלמידות רבות מרכיבות מכשיר "מלתעות" על שיניהן כדי לרזות, מכשיר זה אינו מאפשר הגשת עזרה ראשונה בשעת חירום (הנשמה, הוצאת הלשון בשעת התעלפות, החדרת מכשור רפואי דרך הפה וכו').
ולכן, חל איסור מוחלט על תלמידים להרכיב "מלתעות" בזמן שהותם במוסד החינוך ובכל פעילות המתבצעת מטעם מוסך החינוך.
                                                                                     מתוך חוזר מנכ"ל: נא/1 י"ב אלול התש"ן
 
 
איסור נשיאה ואחזקה של כלים ומכשירים חדים
 
בהמשך להוראה בסעיף 5 שבחוזר המיוחד ד', התשמ"ז – "אלימות" – אנו מבהירים בזאת, כי בכל מסגרות החינוך (הפורמלי והבלתי פורמאלי) חל איסור מוחלט על נשיאה ואחזקה של סכינים קפיציים, כלים ומכשירים חדים ומסוכנים, העלולים לגרום לחבלה גופנית ולנזק ברכוש.
יחד עם זאת, בתי הספר יתירו לתלמידים לשאת כלים המשמשים אותם לצורך לימודיהם, באישור המורה האחראי. במקרים אלה יקפידו המורים להורות לתלמידים, כי השימוש בכלים אלה מוגבל לאותם לימודים.
מנהל ביה"ס מתבקש לפרסם הוראה זו על גבי לוח ההודעות בבית הספר, בתקנון ביה"ס ובהודעות להורי
התלמידים.
                                                                                     מתוך חוזר מנכ"ל: נא/1 י"ב אלול התש"ן
 
 
 
 
נוהל השימוש בטלפונים סלולריים במוסדות חינוך
 
מורים ותלמידים לא ישתמשו במהלך הלימודים הפעילים או במסגרת פעילות אחרת במוסד החינוכי בטלפון סלולרי.
על המורים ועל התלמידים שברשותם טלפון כזה להקפיד לסגור אותו לפני היכנסם לשיעור.
עם זאת, מומלץ להיעזר במכשירי טלפון סלולריים להגברת הבטיחות והביטחון בעת סיורים או טיולים.
 
                                                                                     מתוך חוזר מנכ"ל נו/10, ט"ו בסיוון התשנ"ו (2 ביוני 1996).
היפגעות תלמידים
 
על כל פגיעה שנגרמה עקב פעילות מטעם ביה"ס כגון: יום שדה, טיולים, חובה לדווח למזכירת המנהל.
על פי ההסדר עם מועצת ההורים, התלמידים מבוטחים במקרה של פגיעה, בדרכם אל ביה"ס, בזמן שהותם בביה"ס ובדרכם מביה"ס הביתה.
לצערנו, אין ביטוח למשקפיים שנשברו או לכל ציוד אחר. המבקשים לדעת נהלים נוספים בנושא הביטוח, יפנו למשרד ביה"ס ויעיינו בחוברת: ביטוח – נהלים וזכאות.
הורים המבקשים עדכון נוסף יפנו אל מר ישראל משה, יו"ר מועצת הורים.
הורים יכולים לפנות אל הגב' אבי זוהר מנהלת מדור ביטוח תלמידים, המחלקה לשירותים משקיים, משרד החינוך והתרבות, רח' שבטי ישראל 34, ירושלים.
הזמנת אמבולנס לתלמיד בשעת הצורך תמומן ע"י ההורים (עפ"י הנחיית הרשות).
 
 
 
בריאות
 
כללי הזהירות מפני קרינת השמש בשיעורי החינוך הגופני:
1.                    תלמידים ילבשו חולצות "טי" ("טי שירטס"), ולא גופיות, כתלבושת לחינוך גופני ולספורט.
2.                    בימי הקיץ מומלץ לחבוש כובע עם שוליים או עם מצחייה.
3.                    בין השעות 11:00 – 14:00 מומלץ לקיים את השיעורים במקומות מוצלים. אם יש כאלה.
4.                    בימי הקיץ ראוי להמליץ לתלמידים למרוח את חלקי הגוף החשופים במשחות מסננות קרינה.
5.                    יש לקיים מעת לעת פעולות הסברה בנושא השפעת קרינת השמש על הבריאות, ולא בשיעורי החינוך הגופני בלבד.
מתוך חוזר מנכ"ל: נא/7 התשנ"א
 
אופנועים
 
אין להחנות אופנועים בשטח ביה"ס.
 
חפצים אישיים
 
אין להשאיר בכיתות ציוד אישי לביה"ס, אין ביטוח בנושא. כל תלמיד ישמור היטב על חפציו.
 
 
 
 
קבלת הורים
 
אנו ממליצים על כך שהורים יפנו אל המורה המקצועי, אל מרכז השכבה, אל המחנך, אל היועצות ואל מנהלת ביה"ס לעיתים קרובות. כדאי לתאם פגישה כזו, מראש, כדי לאפשר הכנת המידע הדרוש (אם הפגישה נועדת לעדכון). מספרי הטלפון של ביה"ס: 6277296 – 6273221 – 6273221, פקס – 6239071.
המורה המקצועי יזמין את ההורים לפגישה באמצעות המחנך.
בימי ג' בין השעות 13:30 – 14:20 כל מורי ביה"ס נמצאים זמינים לכל מענה לכל תלמיד והורה.
 
מפגשים ללא תאום מראש – דלת פתוחה
 
גב' סמדר ז"ק, מנהלת ביה"ס – ביום ג' בין השעות 13:30 – 14:20.
 
הפסקה גדולה
 
יש לנצל את ההפסקה הגדולה לסידורים שונים במשרד ביה"ס (פנייה לאחות, הסדרת תשלומים ועוד).
 
 שאילת ספרים בספרייה במרכז מידע – ע"ש מרים ואדולף סמולרץ
 
כדי לשאול ספר מן הספרייה, על התלמיד להציג תעודת קורא, הנושאת את תמונתו.
תעודת קורא ניתן לקבל בספרייה, החל מיום 1.9.2006.
 
*           קבלת כרטיס נוסף (במקרה של אבדן) כרוכה בתשלום כספי.
 
*           כחלק מן המעקב על שאילת ספרים והחזרתם לספרייה ימלא תלמיד, בשעת ההשאלה פתק זיכוי,           את הפתק יקבל התלמיד מידי הספרנית כשיוחזר הספר.
 
*           תלמיד יחזיר ספר לספרייה במועד שנקבע.
 
*           אין הנהלת ביה"ס אחראית על תיק התלמידים בספרייה.
 
*          שמרו על שקט בספרייה; שמרו על השטיחים; שמרו על הריהוט ועל הצמחייה.
 
  
תלבושת אחידה
 
בביה"ס נהוגה תלבושת אחידה בגוונים שונים.
 
*           חולצה טריקו בלבד עם סמל ביה"ס מוטבע על החולצה. (בצבעים שונים).
 
ניתן לרכוש את התלבושת בביה"ס.
על התלמיד להימצא בשטח ביה"ס בתלבושת אחידה.
במידה וישנו מקרים שבהם התלמיד אינו מופיע בתלבושת, יורחק התלמיד מבית-הספר ליום אחד והמשך
הטיפול יהיה ע"פ נהלי הוצאת התלמיד מבית-הספר בגין הפרות משמעת.
 
תלבושת ספורט
 
חולצה טריקו עם סמל ביה"ס מוטבע (חולצת התלבושת האחידה – בשישה צבעים שונים).
לבנים ולבנים – מכנסיים כחולים. תלמידים ה מ ב ק ש י ם ללבוש טרנינג, צבעו יהיה כ ח ו ל בלבד
(צבע אחר לא יוכר כתלבושת).
© כל הזכויות שמורות 2006 ל מקיף א´ באר שבע
קידום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט